Južna Amerika

torres del paine patagonia chile wtrek
Torres del Paine je nacionalni park koji se nalazi u južnoj Patagoniji u Čileu, a godišnje ga posjeti oko 250 000 turista iz cijelog svijeta. Poznat je po strmim planinama, ledenjacima, i zlatnim travnjacima na kojima se svakodnevno mogu vidjeti guanako lame. Ime je dobio po 3 granitna vrha...